ขอเชิญร่วมงาน "สู่ร่มไทรงาม รดน้ำขอพร" ประจำปี 2558

โพสต์29 มี.ค. 2558 04:01โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2558 04:02 ]
        เนื่องด้วยโรงเรียนเบ็ญ จะมะมหาราช กำหนดจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้อาวุโส เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้เป็นมรดกสืบไป  โดยทางเบ็ญจะมะมหาราชสมาคมและโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและคุณครู ทุกท่าน  ร่วมงาน "สู่ร่มไทรงาม รดน้ำขอพร"  ในวันอังคารที่ 14 เมษายน 2558  เวลา 17.00 น.  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช


Comments