ประเพณีวันสงกรานต์ พิธี "สู่ร่มไทรงาม รดน้ำขอพร" ประจำปี 2558

โพสต์16 เม.ย. 2558 19:33โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2558 00:35 ]
เบ็ญจะมะมหาราชสมาคม  นำโดย พล.ต.อ.ดร.ชิดชัย  วรรณสถิตย์  นายกเบ็ญจะมะมหาราชสมาคม ร่วมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  นำโดย  ดร.ประยงค์  แก่นลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  และคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์ งาน "สู่ร่มไทรงาม  รดน้ำขอพร" ประจำปี 2558  จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลาย ปี  กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ในวันอังคารที่ 14 เมษายน 2558  เวลา  17.00-22.00 น. ทางคณะกรรมการขอขอบคุณทุกท่าน  ทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนการจัดงานให้สำเร็จลุล่วง ด้วยดี  ไม่ว่าจะเป็นจอ LED,การแสดงของศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน,เครื่องเสียง,อาหารและเครื่องดื่ม ที่นำมาจัดบริการตามซุ้มต่างๆ  ตลอดจนผู้สื่อข่าวทุกแขนง  ทั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจของลูกศิษย์ทุกรุ่นที่ตั้งใจทำเพื่อ ประโยชน์แก่โรงเรียนของตนและชุมชนโดยแท้จริง
Comments